เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ในสนามบิน

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ในสนามบิน

รถยนต์
เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ในสนามบิน             ไม่ใช่แค่เรื่องราคาเท่านั้น ในการนำมาเป็นข้อพิจารณาเลือกบริษัทเช่ารถ เพราะคนขับก็ต้องมีความพร้อมในหลายด้านด้วยเช่นกัน ซึ่งคุณสมบัติของผู้เช่ารถนั้น ถือเป็นสารถสำคัญอย่างยิ่ง ก่อนตัดสินใจเช่ารถมาขับขี่ ซึ่งคนขับควรต้องมีสิ่งดังต่อไปนี้ด้วย 1.ตรวจเช็คใบขับขี่ ก่อนใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ สำหรับขั้นตอนการเช่ารถตามร้านรถเช่าเชียงใหม่นั้น ทางร้านที่ให้บริการจะให้ผู้มาเช่าระบุรายละเอียดต่าง ๆ ลงไป สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือใบขับขี่ตัวจริง ซึ่งร้านรถเช่าในเชียงใหม่นั้น มีกำหนดเอาไว้ว่า บุคคลใดก็ตามที่ไม่มีใบขับขี่มายื่น ก็ไม่สามารถเช่ารถออกไปขับขี่ได้ ที่สำคัญใบขับขี่นั้น ต้องทำมาแล้วไม่น้อยไปกว่า 1 ปี ใบขับขี่ต้องไม่ขาดอายุ พร้อมด้วยบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุด้วย ส่วนในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน ก็สามารถใช้หนังสือเดินทางตัวจริงมายืนยันแทนได้ 2.อายุของผู้ขับขี่ต้องถึงเกณฑ์ที่กำนหนด ก่อนใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ ร้านรถเช่าเชียงใหม่จำนวนหลายร้าน มีกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้มาใช้บริการเช่ารถด้วย โดยอาจกำหนดไว้แตกต่างกันไป แต่ส่วนมากมักระบุไว้ว่า ต้องมีอายุมากกว่า 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือในบางแห่งมีการระบุไว้เลยว่าต้องมีอายุตั่งแต่ 23 ขึ้นไป หากผู้มาใช้บริการมีอายุต่ำกว่านี้ ก็ไม่สามารถเช่ารถออกไปขับขี่ได้ หรือในกรณีที่ผู้เช่ารถมีอายุ 18-21 ปี ก็ต้องบวกค่าเช่ารถเพิ่มเติมอีก ไม่สามารถซื้อประกันแบบ No – Deduct ได้ ซึ่งประกันตัวนี้มีความสำคัญมาก เพราะผู้มาเช่ารถไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดใดทั้งสิ้น เมื่อประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูก หรือเป็นผ่ายผิดก็ตาม 3.มีบัตรเครดิตและวงเงินเพียงพอ ตามที่ร้านรถเช่าเชียงใหม่กำหนด ตามสัญญาการเช่ารถนั้น มีระบุเงื่อนไขว่าผู้ติดต่อขอเช่ารถนั้น ต้องมีบัตรเครดิตและมีวงเงินเพียงพอสำหรับนำมาใช้จ่ายเงินมัดจำในการเช่ารถออกไปขับขี่ โดดยแต่ละร้านก็มีระบุวงเงินเอาไว้ไม่เท่ากัน เช่น 5,000 บาท 10,000-20,000 บาท หรือ 30,000 บาท ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่ต้องการเช่าด้วย จึงควรตรวจสอบราคาให้แน่ใจก่อน เพราะหลังจากคืนรถแล้วจะไม่ได้รับเงินมัดจำผ่านบัตรเครดิต 4.ผู้เช่าต้องเป็นคนขับขี่เท่านั้น ตามข้อกำหนดของร้านรถเช่าเชียงใหม่ ผู้ที่ขับขี่รถนั้น ต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มาใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ที่สนามบิน พร้อมกับต้องมีบัตรเครดิตที่มีวงเงินประกันจ่ายมัดจำไว้ด้วย หากคนเช่ารถไม่มีบัตรเครดิต แล้วนำบัตรของคนอื่นมาใช้แทน ก็สามารถทำได้ในกรณีที่จ่ายค่ำธรรมเนียมเพิ่มเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มผู้ขับขี่เข้ามาอีก 1 ทาน โดยต้องจ่ายเพิ่มวันละ 500 บาท 5.ทั้งผู้มาติดต่อใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ หรือผู้ขับขี่ ต้องปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ เป็นที่ทราบกันดีว่า การบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอร์ทั้งหลาย ส่งผลให้ความสามารถในการขับขี่ยานภาหนะลดลง ดังนั้น ประกันภัยจึงไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ หากผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอร์แล้วประสบอุบัติเหตุ ก็จะไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนอีกด้วย ส่งผลให้ผู้เช่าต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด.
Read More