ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสีย การรีไฟแนนซ์รถยนต์เองก็เช่นกัน

Home / รถยนต์ / ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสีย การรีไฟแนนซ์รถยนต์เองก็เช่นกัน

ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสีย การรีไฟแนนซ์รถยนต์เองก็เช่นกัน

ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสีย การรีไฟแนนซ์รถยนต์เองก็เช่นกัน

            การรีไฟแนนซ์รถยนต์ คือทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการนำเงินก้อน มาใช้หมุนเวียนไปกับค่าใช่จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ ที่อะไรหลายอย่างก็แพงไปเสียทั้งหมด ส่งผลให้ประชาชนคนรากหญ้าลืมตาอ้าปากได้ยากเป็นอย่างยิ่ง ไหนจะต้องแบกรับกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์รถยนต์

1.ช่วยลดอัตราเงินผ่อนต่อเดือนลดน้อยลงได้ ดังนั้น ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจึงลดลงตามไปด้วย จัดเป็นการเริ่มต้นผ่อนใหม่ เพราะเงินในการผ่อนก็จะกลับไปเป็นเหมือนช่วงแรกเริ่มที่ผ่อน ซึ่งมีน้อยลงกว่าเดิม เป็นผลดีอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีรายจ่ายเยอะเกินรับไหว

2.การรีไฟแนนซ์รถยนต์ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งใหม่ที่ลดน้องลงกว่าเดิม กล่าวคือ มีอัตราการจ่ายดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่าเดิมนั่นเอง จึงช่วยลดรายจ่ายต่อเดือนลงไปได้อีกพอสมควร

3.โอกาสที่จะได้รับเงินส่วนต่าง ซึ่งนำมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้ เนื่องจาก เมื่อกู้เงินและเอารถไปค้ำประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับเงินก้อนในราคารถของกลับคืน เมื่อได้เงินมาแล้วเราสามารถเอาไปหมุนหรือใช้จ่ายอย่างอื่นภายในครอบครัวหรือในชีวิตประจำวันได้อีก ซึ่งก็เป็นผลดีสำหรับคนที่มีหนี้สินจากที่อื่น

ทางเลือกในการรีไฟแนนซ์รถยนต์

1.ธนาคารหรือสถาบันการเงินเดิม แต่ควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ดี เช่น เงื่อนไขหรืออัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน หรือการประเมินราคารถยนต์

2.ธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งใหม่ ที่มีเงื่อนไขต่าง ๆ ตอบโจทย์กับความต้องการ

ข้อเสียของการรีไฟแนนซ์รถยนต์

หากตัดสินใจแน่วแน่แล้ว ว่าจะทำการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ควรทำใจยอมรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องตามมา มีระยะเวลาผ่อนชำระนานขึ้น หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินเรื่อง หรือในบางครั้งก็อาจมีค่าปรับในการไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายได้ของผู้กู้อีกด้วย เมื่อพิจารณาขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ แล้วคิดว่าวิธีนี้ คือทางออกในการกอบกู้สถานการณ์ด้านการเงินที่ดีที่สุด ก็เริ่มดำเนินการได้เลยทันที

ทั้งนี้ การประเมินรายรับรายจ่ายต่าง ๆ ไปพร้อมกับการวางแผนการเงินที่เป็นไปอย่างรัดกุม นับเป็นสิ่งสำคัญประการแรก ที่สามารถช่วยให้ทุกจังหวะชีวิตเป็นไปอย่างปกติและราบรื่น ซึ่งต้องไม่ลืมเด็ดขาด ว่า “การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ” ก่อนลาจากกันไป ก็ขออวยพรให้คนที่มีหนี้ ผ่านพ้นกับเหตุกาณณ์แย่ ๆ ไปได้ด้วยดี.